Mods Nhà Kính Có Tầng Hầm

Mods Nhà Kính Có Tầng Hầm

Thay đổi nhà kính để có một không gian cho phép 10 x 15 với 18 vị trí cho cây và thêm một hầm

Bạn có thể tận dụng tầng hầm làm nơi chứa đồ

Yêu Cầu :
*PC : Smapi mới nhất và có Content Patcher 
*Android : Smapi Android Bản 1.24 hoặc 1.25 + Content Patcher 
Tải Content Patcher : Content Patcher

Link Tải Mods: Mods Nhà Kính có hầm

Liên Hệ AD khi cần theo những địa chỉ sau :

Tắt Quảng Cáo [X]