Mods Nhà Kính 4 Tầng Stardew Valley

Mods Nhà Kính 4 Tầng Stardew Valley

Nhà Kinh 4 Tầng Tha hồ trồng trọt và canh tác . Di chuyển lên xuống tầng bằng biểu tượng hình cái Hầm .

Mods Này mình test trên 1 máy Android J7 và cảm thấy rất nhẹ .

Nhà 9 của Mods có 3 đường để lên nơi có thể trồng trọt .

1 Số Mods Nhà Kính Khác Mình Từng Làm .

+Mods Nhà Kính Kết Hợp Vườn Bí Mật .
https://dtngamer.com/mods-khu-vuon-bi-mat-nha-tam-ket-hop/
+Mods Nhà Kính 3 Tầng 
https://dtngamer.com/mods-nha-kinh-3-tang-cho-stardew-valley/
+Mods Nhà Kính + Nhà Tắm Nhẹ
https://dtngamer.com/mods-nha-tam-ket-hop-nha-kinh/
+Mods Nhà Kính To Nhất
https://dtngamer.com/mods-nha-kinh-to-nhat-vu-tru-stardew-valley/

Yêu Cầu :
*PC : Smapi mới nhất và có Content Patcher 
*Android : Smapi Android Bản 1.24 hoặc 1.25 + Content Patcher 
Tải Content Patcher : Content Patcher

Link Tải Mods : Nhà Kính 4 Tầng

Liên Hệ AD khi cần theo những địa chỉ sau :

Tắt Quảng Cáo [X]