Mods Lookup Anything – Có Thể Xem Thông Tin Mọi Thứ Trong Game

Mods Lookup Anything – Có Thể Xem Thông Tin Mọi Thứ Trong Game

Đây là bản dịch của mod Lookup Anything.
Xem thông tin trực tiếp về bất cứ điều gì dưới con trỏ của bạn khi bạn nhấn F1. Tìm hiểu những món quà yêu thích của một người dân, thời điểm sẵn sàng để thu hoạch

Link Tải Mods: Lookup Anything – Việt Hoá!

Tắt Quảng Cáo [X]