Mods Hạt Giống Trái Cây Ma Thuật Junimo????

Mods Hạt Giống Trái Cây Ma Thuật Junimo????

Lưu ý: chỉ trồng trong nhà kính!!

một bản mods dành cho những “tính đồ” của  Junimo!

Bạn chỉ có thể trồng “hạt giống” này TRONG NHÀ KÍNH. nhớ lưu ý nhé!!


Yêu cầu tối thiểu để dùng mods

Bạn phải có Json của DTNGAMER và Smapi!!

Link Tải Mods & Json

Hạt Giống Ma Thuật Junimo – DTNGAMER
Link Tải Json :http://megaurl.in/jsonAR

Liên Hệ AD khi cần theo những địa chỉ sau :

Tắt Quảng Cáo [X]