Mods Công Cụ Đẹp Hơn – Stardew Valley

Mods Công Cụ Đẹp Hơn – Stardew Valley

Mods thay đổi gần như tất cả các đồ vật trong Stardew Valley

Đầu tiên anh em phải Cài Smapi cho Android và PC .
+ Android yêu cầu : Phiên Bản 1.4.6 của ad (phiên bản của người khác AD k chịu trách nhiệm)
+ PC yêu cầu : Phiên Bản 1.4.5 của mình + Smapi 3.2.0những ai sài Smapi cao cấp hơn hoặc thấp hơn lỗi Mods Ad cũng k chịu trách nhiệm .

màu sắc sẽ nhạt hơn nhưng vào mắt hơn

giúp bạn có cảm giác mới lạ hơn. so với những món đồ gốc

Link Tải Mods: Mods Công Cụ Đẹp Hơn
Link Tải Content Patcher: Content Patcher 1.12.0 – DTNGAMER

Tắt Quảng Cáo [X]