Mods Cho phép dắt Pet đi theo sau Stardew Valley

Mods Cho phép dắt Pet đi theo sau Stardew Valley

Bản Mods này tương tự bản Mods NPCAdvanture cho phép 1 dân làng đi theo , bản này thì cho phép bạn dắt Pet theo sau .

Để chạy được Mods này bản chỉ cần Bản Game Stardew Valley 1.4 trở lên , tiêu chuẩn thì nên sài bản Stardew Valley 1.4.6 nhé . Hiện Tại Mods này không chạy được trên Android . Bản Mods chạy được trên Android Sẽ được update sớm thôi .

Để sử dụng bản bấm chuột vào Pet của bạn , chỉ tương tác được với thú cưng được tặng thôi nhé , chó và mèo . Khi nhấn vào Pet của bạn sẽ nhảy dựng lên 1 cái và đi theo .

Link Mods : Pet theo sau
Cài đặt : Giải Nén Và Chép vào Mods .

Liên Hệ khi cần giúp đỡ !!

Tắt Quảng Cáo [X]