Stardew Valley Mods : Kẻ giả Mạo

Stardew Valley Mods : Kẻ giả Mạo

Stardew Valley Mods : Kẻ giả Mạo là Mods cho phép các bạn có thể giả mạo các nhân vật trong Stardew Valley .

Chuột bán nón sẽ bán các mặt nạ sẽ giúp các bạn biến thành các nhân vật như Abigail , Emily , Haley , Leah, Penny vâng vâng . Ngoài ra anh em cũng có thể lấy trong Mods CJB Item mục công cụ và quần áo .

Mods này cần Smapi 3.6.1 và Json Asset + Space Core nhé ..

Link Tải : Json + SpaceCore (Nhớ Tải Bản Mới Nhất)
Link Tải : Kẻ Gỉa Mạo

Tắt Quảng Cáo [X]