[HOT] Update máy cày có thể chặt cây , gieo hạt diện rộng Stardew Valley [Android+PC]

[HOT] Update máy cày có thể chặt cây , gieo hạt diện rộng Stardew Valley [Android+PC]

Máy cày nay đã mạnh hơn , Chặt cây , gieo hạt , làm mọi thứ ở diện rộng hơn .

Bản Mods được chỉnh sửa bởi 1 mem gửi về page . Bản mods này rất hợp cho những anh em làm biến dọn dẹp nông trại :))) .

Tính Năng :

  • Chặt Cây diện rộng .
  • Cuốc đất diện rộng .
  • Cuốc đá diện rộng .
  • Tưới nước diện rộng .
  • Gieo Hạt diện rộng .
  • Làm cỏ diện rộng .
  • Thay Đổi hình dáng .

Yêu Cầu Cài đặt :

  • Cài Smapi Android + PC .
  • Máy RAM ổn chút , vì có thể treo máy khi thao tác .
  • Tải đúng bản , bản Android không thể chạy trên PC và ngược lại

Việc Cần Làm :

Link Tải Android :http://megaurl.in/MaycayXinAR
Link Tải PC :http://megaurl.in/MaycayXinPC
Link Tải Hình Máy Cày :https://www.123l.pro/hinhmaycay

Thay đổi hình dạng của Máy cày :

Chọn File hình muốn sài : ví dụ [May Cay Pokemon]
*Vào thư mục [May Cay Pokemon] , chọn File tractor.png
*Chép đè vào TractorMod/assets .
***1 số file PNG có tên khác thì bạn phải đổi tên thành tractor.png rồi chép bình thường .

Tắt Quảng Cáo [X]