Mở rộng hang nông trại

Mở rộng hang nông trại

Hang nông trại rộng hơn !!

có hồ bơi và 2 mảnh đất nhỏ để trồng cây .

Để qua hang động thì các bạn nên xem hình sau nhé !!

Link Mods : Hang Động
Link Content : Content Patcher

Tắt Quảng Cáo [X]