Stardew Valley MOD : Mưa Huấn Hoa Hồng

Stardew Valley MOD : Mưa Huấn Hoa Hồng

Stardew Valley MOD : Mưa Huấn Hoa Hồng , cơn mưa được thay đổi thành 1 cơn mưa hoa .

Mods cần cài Smapi 3.6.2 , Tải Mods và chép vào thư mục Mods là xong .
Link Tải : Mưa Huấn HH

Tắt Quảng Cáo [X]