Evil Hunter Tycoon : Cách Kiếm Sách Bí Pháp .

Evil Hunter Tycoon : Cách Kiếm Sách Bí Pháp .

Sách bí mật

Nâng cấp nhà của bạn lên tối đa, giữ cho thợ săn của bạn trong thị trấn thấp hơn giới hạn ít nhất 1 lần. Điều này sẽ khiến thợ săn ngẫu nhiên đến thị trấn của bạn cứ sau 10 phút thay vì 60 phút.

Nếu thị trấn của bạn đã đầy, bạn cần đợi trong 60 phút, sau đó tất cả sẽ là 10m
Nếu thị trấn của bạn là 15 trên 16. Bằng cách sử dụng phương pháp này, bạn sẽ nhận được nhiều sách hơn cứ sau 10 phút.

Bạn sẽ nhận được bao nhiêu cho mỗi thợ săn bậc:
Bình thường: 2 cuốn
Hiếm: 4 cuốn
Cấp trên: 8 cuốn
Anh hùng: 16 cuốn
Huyền thoại: 32 cuốn

Đấu trường La Mã cũng thả sách khi bạn thắng, nhưng nó là ngẫu nhiên và chỉ tặng 1 cuốn.

Để có được một công nghệ bí mật lên đến 100, bạn sẽ cần 375 cuốn sách.

IMG_20200409_232521

Tắt Quảng Cáo [X]