DTN Mod Pack : New Survival

DTN Mod Pack : New Survival

DTN Mod Pack : New Survival . Modpack chạy trên Minecraft Forge 1.16.5 edit by DTN Gamer , phiên bản thử nghiệm vẫn còn nhiều lỗi ..

1 Thế giới mới với hệ thống quái vật phong phú The Abyss: Chapter II .

Modpack kết hợp giữa Phiêu lưu và công nghệ .

Sự trở lại của 1 huyền thoại , HEROBRINE .


Cyclic
FTB Ultimine
Sophisticated Backpacks
The Lost Cities
Advanced Finders
Apotheosis
Bookshelf
Botania
Caelus API (Forge)
Carry On
Citadel
The Abyss: Chapter II

The Legend of Herobrine 1.12.2 – 1.16.5
Xaero’s World

Link Tải Modpack : DTN New Survival

Tắt Quảng Cáo [X]