DTN Gamer Menu cho Stardew Valley hay hơn CJB Menu

DTN Gamer Menu cho Stardew Valley hay hơn CJB Menu

DTN Gamer Menu hay Thông Menu giúp anh em chơi game vui hơn với nhiều chức năng mới .
+ Gọi NPC tới nông trại .
+ Gọi quái vật
+ Bơi Mọi nơi
+ Các chức năng trò chơi như : nâng cấp nhà 1 ,2 ,3 ,4 .
+ trả nhiệm vụ bla bla .

Link Tải : Thông Menu
Phím Tắt là J nhé

Tắt Quảng Cáo [X]