CJB Item + CJB Menu cho Stardew Valley 1.4 Smapi 3.0

CJB Item + CJB Menu cho Stardew Valley 1.4 Smapi 3.0

Hiện tại có thể tải 1 số Mods quan trọng như CJB Menu , CJB Iteam , Content v.v Nay mình update trước bộ CJB nhé !! Việt Hóa update sau !!

Cách cài Smapi 3.0 thì không có gì thay đổi , bạn vui lòng xem clip :

Link Tải : Smapi 3.0
Link Tải : CJB Item
Link Tải : CJB Menu

Tắt Quảng Cáo [X]