Cài đặt game Stardew Valley [mod tiền vật liệu] trên PC

Cài đặt game Stardew Valley [mod tiền vật liệu] trên PC

Tải game : http://megaurl.in/btUYOOy
File save :https://drive.google.com/open?id=1sUJ6VfeZHkbVaLyp0Nhecbyw9JGyxblg

Sau khi tải về bạn giải nén là có thể chơi được ngay .


còn bạn muốn chơi bản mod tiền thì làm như sau ..Tải file save rồi giải nén ra như hình .

sau đó chép file vào đường dẫn :
C:\Users\Admin\AppData\Roaming\StardewValley\Saves

Trường hợp bạn không thấy thư mục AppData thì làm theo hình .

bấm vào hình để xem rõ hơn !

Sau đó chép file vào đường dẫn :
C:\Users\Admin\AppData\Roaming\StardewValley\Saves

Tắt Quảng Cáo [X]