Save Stardew Valley 1.4 COOP FARM TOUR

Save Stardew Valley 1.4 COOP FARM TOUR

Bản Save này giành tặng cho những anh em đã chơi cùng và theo dõi kênh , link sẽ không kèm quảng cáo . Cám ơn các người anh em đã chơi cùng ..

Best Thank :
+ HHPhat
+ Tau DTN Gamer
+ ARK
+ KenVoToi
+ Minkie
+ KietGoku
+ Bogaming
+ DauCatMoi
+ Phan Long
+ Iri
+ Viet Plus
+ Minh Anh
+ Son Undead
+ Thuan OcsChos
+ Dau Cat Moi
+ Viet Nguyen

Bản Save này đã hoàn thành nhà văn hóa và rạp phim , gần hết năm 2 😀

Link Tải : Save Coop

Tắt Quảng Cáo [X]