Thông Tin và cách Hoạt Động các Mùa Giải Trong Soul Knight Prequel

Thông Tin và cách Hoạt Động các Mùa Giải Trong Soul Knight Prequel

Thông Tin và cách Hoạt Động các Mùa Giải Trong Soul Knight Prequel

mình nói về Season 2 trước nhé ..

Season 2 sẽ có thêm các class mới và các kiểu kết hợp khác nhau , nhưng thông tin này có thể chưa chính xác 100% vì từ giờ đến lúc ra mùa mới thì có thể có những thay đổi …

Season 2 sẽ có những class hay hệ mới theo 3 phong cách sát thương ít xuất hiện trong mùa 1 là : Độc , Bóng Tối , Ánh Sáng

Tiếp theo là những thông tin chính chủ từ chillyroom những thứ sẽ thay đổi và ảnh hưởng trực tiếp sau mỗi mùa của SOUL KNIGHT PREQUEL
Xem bản gốc tiếng anh Tại Đây . Bản dịch tiếng việt bên dưới xem cho dể hiểu .

● Chế độ mùa giải.

+ Khi mùa mới bắt đầu, tài khoản của bạn sẽ được Chillyroom cho thêm 4 slot nhân vật để trải nghiệm mùa giải mới.

+ Các nhân vật tạo trong mùa giải cũ là nhân vật ngoài mùa giải. Các nhân vật tạo trong mùa giải mới là nhân vật mùa giải.

+ Nhân vật theo mùa sẽ có thể trải nghiệm tất cả nội dung của game. Nhân vật ngoài mùa giải sẽ bị giới hạn các nội dung [ mới ] có thể tham gia. Khi mùa giải kết thúc tất cả sẽ hợp nhất nội dung lại.

+ Các nhân vật, trang bị, vật phẩm mùa giải cũ sẽ là vĩnh viễn.

+ Rương sẽ chia sẻ giữa các nhân vật trong và ngoài mùa giải.

+ Có thể chơi online giữa nhân vật trong mùa giải với nhau nhưng không thể kết nối online với nhân vật ngoài mùa giải và ngược lại.

+ Lông, đá đúc, đá rèn, thẻ, trái cây sẽ chia sẻ giữa các nhân vật trong mùa giải với nhau nhưng không thể chia sẻ với nhân vật ngoài mùa giải và ngược lại. Khi mùa giải kết thúc tất cả sẽ hợp nhất lại và trở thành vật phẩm ngoài mùa giải khi qua mùa mới.

+ Cấp đỉnh cao sẽ chia sẻ giữa nhân vật trong mùa giải với nhau nhưng không thể chia sẻ với nhân vật ngoài mùa giải và ngược lại.

+ Trang bị:

  1. Trang bị trong và ngoài mùa có thể chia sẻ qua rương.
  2. Nhân vật trong mùa giải có thể cường hóa, đúc, rèn trang bị mùa giải. Nhưng không thể cường hóa, đúc, rèn trang bị ngoài mùa giải và ngược lại đối với nhân vật ngoài mùa giải.
  3. Nhân vật ngoài mùa giải có thể mang trang bị mùa giải.
  4. Nhân vật mùa giải khi mang trang bị ngoài mùa giải sẽ bị giảm 50% chỉ số cơ bản ( Duyên và chỉ số bổ sung không bị ảnh hưởng ). Xem ảnh bên dưới.
  5. Nhân vật ngoài mùa giải không bị ảnh hưởng gì khi mang trang bị mùa giải cũ.
  6. Khi mùa giải kết thúc các trang bị sẽ lại hợp nhất với nhau thành trang bị ngoài mùa giải và sang mùa giải mới.

Pet, Key, Card pack, Cá khô, Gem sẽ tính theo tài khoản nên vẫn dùng bình thường.

 

Tắt Quảng Cáo [X]