Top 10 bản Mod Stardew Valley hay trên NexusMods[P1]

Top 10 bản Mod Stardew Valley hay trên NexusMods[P1]

1 : Tất cả Nhân Vật đều biến thành người thú .

Link Tải : http://megaurl.in/npcanimal (smapi)

2 :Timeskipper (tua nhanh)

?Link Tải : http://megaurl.in/skipper

3 : MovementSpeed (Chạy nhanh hơn)


?Link Tải : http://megaurl.in/chaynhanh

?Link Tải : http://megaurl.in/quaivat


?Link Tải : http://megaurl.in/boiloi

?Link Tải : http://megaurl.in/animestar

?Link Tải : http://megaurl.in/pokemonmods  

?Link Tải : http://megaurl.in/skipintro

?Link Tải : http://megaurl.in/kethon

?Link Tải : http://megaurl.in/thangmay

Bonus 11 : Nude Mode 😀 😀

Link Tải : http://megaurl.in/ahihihaha

Chép các file .xnb vào thư mục content/character


Tắt Quảng Cáo [X]