Thông Báo về Stardew Valley 1.25 , Mods Nhà Kính 3 tầng , Khi nào có Co-op

Thông Báo về Stardew Valley 1.25 , Mods Nhà Kính 3 tầng , Khi nào có Co-op

Nay mình có làm 1 clip để giải thích 1 số vấn đề về Stardew Valley 1.25 .

  • Update này có gì ?
  • Mods Nhà Kính 3 tầng ?
  • Khi nào có Co-op ?

Tắt Quảng Cáo [X]