Tải Game Stardew Valley 1.5.6.37 Mobile Việt Hóa 100% Mới Nhất (Update Mod)

Tải Game Stardew Valley 1.5.6.37 Mobile Việt Hóa 100% Mới Nhất (Update Mod)

Tải Game Stardew Valley 1.5.6.37 Mobile Việt Hóa 100% Mới Nhất (Có Phiên Bản Mod)

1.5.6.37 Sửa lỗi

  • Đã sửa lỗi bộ chọn nghề nghiệp hiển thị mỗi đêm
  • Đã sửa lỗi hp tăng thêm do lỗi chọn nghề
  • Đã sửa lỗi không thể quyên góp cho các đơn đặt hàng đặc biệt ở độ phân giải cao
  • Đã sửa lỗi hiển thị và biến mất các vật phẩm khỏi kho của nhà máy
  • Đã sửa tên và biểu tượng không chính xác cho các mẩu tin lưu niệm trong tab bộ sưu tập


============================================================================

Tải game đối với PC 

Stardew Valley là một thành công quan trọng cả về mặt đánh giá lẫn thương mại, bán ra hơn 10 triệu bản trên tất cả các nền tảng vào năm 2020.

Link Tải : Stardew Valley 1.5.6
Link Tải : Smapi 3.13.2
Link Việt Hóa : Stardew Valley Việt Hoá Chuẩn 1.5.6
Link Tải : Content Patcher 1.24.5
Link Tải : Farm Type Manager
Link Tải : Mod Nông Trại Núi Lửa (Mod này tải thêm Farm Type Manager) |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cách Cài Mod EXPANDED 2022 :
Tải Hết Các FILE SAU :
LINK 1 : MOD EXPANDED (bắt buộc)
LINK 2 : MOD FARM (Mod Famr)
LINK 3 : MOD HỖ TRỢ

LINK 4 : SMAPI 3.13.4 (Bắt Buộc)
LINK 5 : 
STARDEW VALLEY 156 2022(Đề nghị)

TOP 3 MOD FOR EXPANDED : LINK TẢI
CÁCH TẢI TỪ MEGAURL (LINK RÚT GỌN) XEM VIDEO : VIDEO HƯỚNG DẪN

Tải game đối với Mobile 

Link Tải : 1.5.6.37 nomodDự Phòng
Link Tải : 1.5.6.37 modDự Phòng Mediafire (Freecrafting/money/stamina)

 

CÁCH TẢI TỪ MEGAURL (LINK RÚT GỌN) XEM VIDEO : VIDEO HƯỚNG DẪN

Tắt Quảng Cáo [X]