Mods tòa nhà hiện đại thời trung cổ với cối xay gió và nhà kho

Mods tòa nhà hiện đại thời trung cổ với cối xay gió và nhà kho

mods này sẽ khiến ngôi nhà của bạn biến thành một tòa nhà hiện đại ở thời trung cổ thật đẹp

Yêu Cầu :
*PC : Smapi mới nhất và có Content Patcher 
*Android : Smapi Android Bản 1.24 hoặc 1.25 + Content Patcher 
Tải Content Patcher : Content Patcher

Link Tải Mods: Mods Tòa Nhà Hiện Đại Thời Trung Cổ DTNGAMER

Liên Hệ AD khi cần theo những địa chỉ sau :

Tắt Quảng Cáo [X]