Mods Sóng Thần Stardew Valley

Mods Sóng Thần Stardew Valley

Mods Sóng Thần Stardew Valley , 1 ngày nọ thị trấn Pelican chẳn còn gì ..

Mods này cần CONTENT PATCHER và smapi 3.6.0 trở lên là ok , nhớ tải content patcher đúng phiên bản nhé .

Link Tải : Content Patcher
Link Tải : Mods Sóng Thần
Link Tải : Link Nexus .

Tắt Quảng Cáo [X]