Mods NPC mới…là người sói???

Mods NPC mới…là người sói???

mods về thanh niên người sói Denver

có 1 số even ad đã việt hóa.. một số không, anh em thông cảm


Chuẩn SÓI ca

phòng của anh ta

Mods Yêu Cầu: TMXLoad – PYTK – Conten Patcher của DTNGAMER

Link Tải Mods: NPC Người Sói Denver
Link Tải PYTK: http://megaurl.in/PYTKad
Link Tải Conten Patcher: http://megaurl.in/contentpeatcherAD
Link Tải TMXloand: http://megaurl.in/TMXload

Tắt Quảng Cáo [X]