Mods Dùng Giường NPC

Mods Dùng Giường NPC

Mods này cho phép các bạn có thể dùng giường của NPC khác ngủ để save game thay vì cứ phải chạy về nhà !!

Mods này yêu cầu Smapi trên Android + PC và hộ trợ CONTENT PATCHER

Link Content : Tải Content
Link Mods : NguKeLiên Hệ khi cần hổ trợ , mình khuyên các bạn nên cố gắng suy nghĩ trước , vì khả năng các bạn có thể hiểu dc , nhưng quá lạm dụng hỏi Ad , tuy nhiên nếu quá khó khăn cứ pmm sẽ có người hổ trợ bạn ..

Tắt Quảng Cáo [X]