Mods Cửa Rộng Hơn Cho Stardew Valley

Mods Cửa Rộng Hơn Cho Stardew Valley

Bản Mods này vô cùng đơn giản , nhưng lợi ích mang về thì khá nhiều , Nếu bạn chơi game này lâu thì sẽ thấy cảnh bị kẹt khi con của bạn cản đường và không đi qua dc , khá phiền ..

Giờ việc thay đổi cửa rộng hơn không làm game bạn năng hơn nhưng lại tránh được những trường hợp oái ăm =)))

Yêu Cầu :
*PC : Smapi mới nhất và có Content Patcher 
*Android : Smapi Android Bản 1.24 hoặc 1.25 + Content Patcher 
Tải Content Patcher : Content Patcher :

Link Tải Mods : Cửa Lớn Hơn

Liên Hệ AD khi cần theo những địa chỉ sau :

Tắt Quảng Cáo [X]