Cách cài đặt file XPAK , XAPK là gì ?

Cách cài đặt file XPAK , XAPK là gì ?

Cách cài đặt file XPAK , file XAPK là gì ?

XAPK là 1 file nén APK + OBB gộp chung tiện cho việc cài đặt cũng như sao lưu , các bạn có thể tải phần mềm XAPK PURE để dễ cài cài đặt nội dụng này .
Link tải : XPAK Pure .

The XAPK (APK + OBB data) File, How to Install .XAPK File?

Đầu t iên bạn cài đặt XPK Pure sau đó tải file game có định dạng vào máy , tiếp đến bạn mở APK Pure lên BẤM VÀO BIỂU TƯỢNG 3 GẠCH NGANG TRÊN GÓC PHẢI .

Sau cùng , chọn app bạn muốn cài đặt và chơi game thôi .

Tắt Quảng Cáo [X]